Handel hurtowy

W dwóch wcześniejszych poradnikach wirtualnych poświęconych szeroko rozumianej gospodarce i usługom wyszczególniliśmy między innymi temat handlu hurtowego. W niniejszym artykule natomiast będziemy chcieli wspomnieć nieco na temat przeciwnej handlowi detalicznemu formie rozwoju gospodarki i obrotu towarowego jaką okazuje się rzecz jasna handel hurtowy wyszczególniony w tytule tego kompendium wiedzy. Czym jest handel hurtowy?
Handel hurtowy to pojęcie łączone z często używanym terminem anglojęzycznym, to jest wholesale trade. Odnosi się on w dosłownym tłumaczeniu do zjawiska gospodarczo-usługowego zakładającego handel masowy, jaki odbywa się po dużo tańszych stawkach cenowych, ale w dużo większej ilości niż możliwy do realizacji na sztuki. Pojedynczo handel detaliczny. Hurt jest zawsze łączony przede wszystkim z masowością towarów nabywanych jednorazowo od jednego dystrybutora. Co ma to dać, skoro mowa o wspomnianych wcześniej zniżkach na każdej kupowanej sztuce?


Handel hurtowy w kontekście obrotu towarowego i rozkwitu usług, a co za tym idzie także rozwoju gospodarczego pełni wiele różnorodnych zadań i funkcji. W grę wchodzi zwłaszcza właściwe zaopatrywanie sklepów czy punktów dystrybucji o charakterze detalicznym. Żeby wielu konsumentów mogło dokonywać handlu jednorazowego, czyli detalicznego, koniecznie trzeba aby dynamicznie rozwijał się handel hurtowy. Ponadto to w ten sposób dba się o jakość produktów, towarów o rynek dobrych cen. Dzięki handlowi hurtowemu możliwe jest przygotowywanie przebiegów towarowych oraz ich precyzyjne organizowanie.
Autor artykułu: