Czym są usługi społeczne?

Usługi ogólnie rzecz biorąc stanowią termin, który wyszczególniany jest w wielorakich słownikach przedsiębiorczości i ekonomii. Powody? Nieprzypadkowo tenże powszechnie nam znany, dość potocznie używany termin, odnosić się musi wyłącznie do świadczenia jakichś form działalności człowieka, z których korzysta inny człowiek zainteresowany uzyskaniem wsparcia, czy też materialnej - konkretnej pomocy w jakimś wymiarze i obszarze oraz na jakąś określoną skalę. Warto wiedzieć zatem, że usługi stanową trzeci sektor naszej gospodarki i mogą być formami materialnymi, jak również i niematerialnymi. W obrębie obu tych kategorii usług generalnych wyszczególnia się natomiast usługi społeczne wspomniane w tytule niniejszego poradnika. Zapraszamy do poczytania na ich temat nieco więcej.


Usługi społeczne określa się jako przede wszystkim taką działalność społeczną, która ma być w swym charakterze użyteczna. Jest ona tak realizowana, aby skierować się wprost na człowieka oraz na zaspokajanie jego potrzeb- czy to materialnych, czy też niematerialnych. Musimy wiedzieć, że jako usługi społeczne rozumie się także zaspokajanie potrzeb duchowych. W ten sposób rezultatem jest albo coś materialnego, widzialnego gołym okiem, albo wręcz odwrotnie- coś niewidzialnego, abstrakcyjnego. Warto wiedzieć również, że efekty charakteryzowanych świadczeń niekoniecznie stanowiąc cos bezpośrednio majątkowego. To wiele wartości użytkowych fizycznych. Usług społecznych jest obecnie tak wiele, że ciężko jest generalizować, aby je jakoś próbować kategoryzować. Poniżej przedstawiamy tekst poświęcony ich bliższej charakterystyce.
Autor artykułu: