Rola handlu detalicznego

W zakresie rozwoju gospodarczego nie można nie wspomnieć o usługach, które są dzisiaj tak rozlegle rozwijane i przyjmują tak bardzo szeroki wachlarz rozmaitych form i typów. W ich zakres wchodzi między innymi handel, który jest jednym z podstawowych podtypów w sektorze rozwoju gospodarczego jaki stanowią wspomniane wyżej usługi. Pojęcie handlu to jednakże termin na tyle szeroki, że nie ma mowy o tym, aby go generalizować. Istnieje wiele wymiarów handlu, a my dzisiaj zajmiemy się próbą zdefiniowania po krótce tak zwanego handlu detalicznego, który chyba każdemu z nas jest dobrze znany chociażby z banalnie wykonywanych zakupów codziennych. Detal czyli pojedynczo, na sztuki, bez narzucania masowości, jak ma to miejsce w przeciwnej handlowi detalicznemu formie handlu i usług, a mianowicie handlu hurtowym.
Istnieje szeroki zakres rozlicznych funkcji jakie spełniać ma handel w ogóle, a handlowi detalicznemu przypisuje się kilka ściśle określonych. Mowa tu między innymi o zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka jako konsumenta. W grę wchodzi tu zaopatrywanie w takim momencie, w jakim jest to niewątpliwie potrzebne. Nie chodzi o hurtowe, czyli masowe nabywanie produktów, ale o to, żeby kupować na sztuki, indywidualnie, pojedynczo. Jest to zaspokajanie potrzeby konsumpcyjnej w sposób kompleksowy. Codzienne odwiedzanie sklepu spożywczego to napędzanie handlu detalicznego, stanowiącego ważny, jednakże ostatni element obrotu towarowego w gospodarce i usługach. Mowa w tym wymiarze o bardzo rozlicznych źródłach dystrybucji, wśród których nie możemy pominąć także drogi elektronicznej.
Autor artykułu: