Giełda w praktyce i teorii

Do ważnego rodzaju usług zaliczyć należy usługi związane z giełdą. Jest to rodzaj działalności związanej z handlem. To szeroki zakres spotkań typowo biznesowych, które łącza się z określonym miejscem i czasem. Jest to związane ze sprzedażą określonych towarów w oparciu o stawki cenowe, które ustalane są indywidualnie na podstawie notowań codziennych.


To, w jaki sposób odbywają się transakcje wiąże się z określonym regulaminem, którego przestrzegają uczestnicy giełdy biorącej udział w pośredniczeniu w transakcjach. Ponadto pojęcie giełdy w kontekście etymologicznym wiąże się ze słowem Gilde wywodzącym się z języka niemieckiego. Ponadto jest to termin staroskandynawski, wiążący się ze stowarzyszeniem, zbieraniem, grupowaniem. Warto stwierdzić, że termin giełda odnosi się również do pojęcia guldeny, a zatem płatności oraz przedsiębiorstwa. Z giełdą wiąże się także jej konkretna organizacja. To natomiast obejmuje kontrolę państwową a także koncesje wydawane przez państwa. Mowa tu o takich formach kontrolowania i nadzorowania zgodnych ze statutem oraz wyżej wspomnianym regulaminem funkcjonowania giełdy. Zawsze giełda obejmuje określone prawa oraz obowiązki, warunki, sposoby sprawowania władzy i technikę.
To, w jaki sposób funkcjonuje giełda nie jest jednolite. Wszystko uzależnione jest od różnorakich krajów. Mowa przede wszystkim o dwóch podstawowych typach giełd. W tym celu warto wyszczególnić giełdę korporacyjną oraz giełdę państwową. W pierwszym przypadku mowa o kreowaniu giełdy w zakresie konkretnych norm prawa handlowego, a także wiąże się to z działalnością funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz placówek bankowych. Giełda powinna prosperować po to, żeby prowadzić do rozwoju gospodarczego.
Autor artykułu: