Usługi społeczne

W kategorii szeroko dziś rozumianych usług, jakie stanowią trzeci z sektorów prężnie rozwijającej się w naszym kraju gospodarki, warto wspomnieć o jednej istotnej i zarazem naprawdę potężnej jej kategorii, a mianowicie- usługach społecznych.

Jest to wymiar usług w kontekście niematerialnym.
W tym zakresie w grę wchodzi rozlegle traktowane doradztwo techniczne, konsultacje specjalistyczne, fachowo udzielane porady itd. Musimy mieć na względzie także fakt, że tego rodzaju zbiór usług społecznych rozgranicza się, wyróżniając, a w zasadzie odróżniając konkretnie od materialnego świadczenia takiego jak przykładowo usługi medyczne przez które powiedzmy rozumie się wizytę w przychodni, świadczenie pomocy przez lekarza, czy też leżenie w szpitalu, edukację szkolną itd. W tym zakresie rozróżnienie, o którym wcześniej wspomnieliśmy dzieli się na dwa podstawowe, prymarne poziomy. Mowa tu zwłaszcza o konsumpcji usług społecznych a więc o tym, że jest to pożytkowanie czyjejś działalności, a także drugim poziomem jest kompleksowa analiza danego zjawiska czy świadczenia. Bliżej przyglądając się obu tym wariantom usług społecznych, a w zasadzie stricte mówiąc- ich wymiarowi, możemy stwierdzić, że w pierwszym wypadku chodzi o ogólne funkcjonowanie infrastruktury usługowej. Jeśli natomiast mowa o poziomie analizy, to wtedy należy podkreślić, że koncentruje się badacz w głównej mierze na bazie instytucji kadrowej oraz materialnej. Chodzi o instytucję, która proponuje określony pakiet usług zaliczanych do usług społecznych.
Autor artykułu: