Podział usług

Usługami określa się wszelkie formy ludzkiej działalności, jaka wiąże się oczywiście z typową działalnością gospodarczą, bowiem usługi stanowią trzeci z dostępnych sektorów gospodarki w ogóle. Musimy wspomnieć o tym, że wyróżnia się formy działalności typowo materialne oraz niematerialne i więcej na temat dalszych klasyfikacji i podziałów dowiesz się, zgłębiając poniższe fragmenty naszego wirtualnego przewodnika. Zapraszamy do wnikliwego poczytania kompendium wiedzy, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.


I tak w kontekście podziału usług wszelkiego typu, wyróżnia się obecnie klasyfikację, która została stworzona na podstawie analiz ekspertów i ujęta w Europejskiej Klasyfikacji Działalności. A mianowicie, kierując się tym podziałem można wspomnieć o bogatym wachlarzu przeróżnych usług konsumenckich. Chodzi w tym kontekście zwłaszcza o usługi materialne. Jest tu jeszcze jedna charakterystyczna klasyfikacja wewnętrzna, a dokładniej – handel oraz naprawy, działalność komunalna, usługi prywatne – osobiste, transport pasażerski, łączność, obiekty hotelarskie oraz lokale gastronomiczne. W skład niematerialnych usług można zaliczyć edukacje, wszystko to, co jest związane z rekreacją, kultura, z rozrywką, sportem czy też zdrowiem i szeroko rozumianą ofertą zdrowotną oraz opieką społeczną. Kolejny poddział stanowi zwłaszcza grupa usług dla biznesu oraz producentów. W grę wchodzi tu obsługa nieruchomości, wypożyczanie sprzętu i maszyn, transport oraz gospodarowanie magazynowe, a także działalność związana z informatyką.
Autor artykułu: