Handel detaliczny

Jednym z sektorów gospodarczych są usługi – szeroko rozwijające się, a wraz z tym generujące potężny rozkwit gospodarczy rozmaitych obszarów. Wśród usług najważniejsze są między innymi usługi handlowe. Polegają one na przeróżnych formach działalności związanych z rozlegle traktowaną konsumpcją. Z omawianym tematem usługowym niewątpliwie wiąże się stricte także termin handlu detalicznego. Czym on jest? Dowiesz się, czytając dalsze akapity naszego wirtualnego kompendium wiedzy.
Handel detaliczny to miano, którego używa się w odniesieniu do wykonywania takiej działalności, która lawiruje w granicach realizacji sprzedaży detalem, to jest w stosunkowo niedużych ilościach. Przeciwieństwem handlu w wymiarze detalicznym, o którym tutaj mowa okazuje się handel w wymiarze hurtowym, czyli innymi słowy handel masowy. W związku z handlem detalicznym trzeba także wspomnieć o rozwoju rozmaitych miejsc dystrybucji produktów, do jakich zalicza się stragany, kramy, kioski, małe sklepiki, butiki. Wielkie sklepy i gmachy handlowe typu centra handlowe i domy towarowe. Do tego dochodzi również handel elektroniczny, który w ostatnich latach rozwija się niesamowicie dynamicznie i przyciąga coraz to szersze grono konsumentów zainteresowanych szybkim i sprawnym robieniem zakupów bez wychodzenia z domu.


Ogólnie rzecz biorąc, handel detaliczny bazuje na dostarczaniu towarów pojedynczo, na sztuki, w mniejszych partiach i bez narzucania masowości jak to ma miejsce w dziedzinie handlu hurtowego. Handel detaliczny jest powszechny, ale trzeba przyznać, że spośród rozmaitych elementów szeroko traktowanego obrotu towarowego jest to ostatnie jego ogniwo.
Autor artykułu: