Kategoryzacja usług

Czym są usługi? Na czym opiera się ich klasyfikacja? Jak się je obecnie dzieli? Czy więcej jest usług w skali niematerialnej? Czy dominują może usługi materialne w swym wymiarze? Więcej w dalszych częściach tekstu.


Usługami określa się przede wszystkim rozmaite typy działalności człowieka, które uznawane są za sposoby na zaspokajanie wszelakich potrzeb- materialnych oraz duchowych człowieka. To wiele rodzajów działalności, jaką ogólnie zaliczyć można do usług typowo gospodarczych. Mowa o konsumpcji, czy też wsparciu technicznym, ale także inwestycji i produkcji. W skład podstawowych sektorów gospodarczych, z jakimi łączą się usługi można mówić o łączności i transporcie, handlu, gastronomii, gospodarce kulturalnej, rozrywce i rekreacji. To także sport w różnym wymiarze, wszelkiego typu sposoby opieki społecznej, służba zdrowia czy też gospodarka komunalna oraz mieszkaniowa. To także administracja państwowa, publiczny porządek i jego ochrona, doradztwo, konsultacje, handel, kosmetyka, działalność naprawcza, edukacyjna, usługi fryzjerskie, odnowa biologiczna i rehabilitacja, ale także obronność, świadczenie bezpieczeństwa społecznego, oświata, wychowanie i administracja, działalność urzędowa itd.
W zakresie tych wszystkich powyższych kategorii, warto wyróżnić jeszcze jeden wewnętrzny podział, a mianowicie na usługi prywatne oraz usługi publiczne. Nie trzeba tu chyba szczegółowo tłumaczyć, bowiem pierwsza z tych kategorii odnosi się do usług nabywanych za dochody indywidualne każdego z osobna, druga natomiast bazuje na bezpłatnym korzystaniu z jakiegoś typu usług.
Autor artykułu: